FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

CONVOCARE ADUNARE GENERALA DIN 14.12.2022 ORA 10:00