FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Conducătorul structurii

Radu-Dimitrie VISU
Director Direcție Audit