FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Albești

Comună membră ACoR din 16.05.2018

Prin HCL nr. 16 din 16.05.2018 comuna Albești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Actualul teritoriu al comunei Albești a fost încadrat din punct de vedere istoric în fostul ținut al Faldului. Locul se mai poate considera o veche vatră românească mai ales pentru că de acest teritoriu sunt legate evenimente istorice de importanță națională. Cercetări arheologice ale regretatului profesor Ghenuata Coman și de alți muzeografi din cadrul Muzeului Județean Vaslui, au scos la iveală straturi succesive începând din paleolitic până in perioada de formare a poporului roman. Deosebit de importante sunt punctele arheologice Moșeni pentru ceramica neolitică și marea așezare dacică din punctul Cetățuia Vladnic. Valea pârâului Strașnic este foarte bogată în atestări documentare în raport cu alte zone ale județului. Având în vedere că atestările sunt posterioare existenței localităților ne putem da seama de marea vechime a acestora. Astfel, la 15 iunie 1453 printr-un document emis la Suceava, Ilie Voievod acorda lui Pan Onea Ciucnic un sat pe Bârlad anume satul Iui Docolin. Este cea mai veche atestare documentara a viitorului târg Docolina, iar din denumirea anterioara primului proprietar cunoscut se vede vechimea sa. Pe locul unde este situat actualul sat Corni a existat o localitate stăpânită de judele Mihai Colici. Satul s-a numit Conoviti, apoi Colicani pana in secolul al XVII – lea. La 7 decembrie 1436 si un sat la Conoviti unde este Mihail Colici, iar la 2 iulie 1439 si un sat unde a fost Mihail Colici. Pentru satul Albești cea mai veche atestare păstrata este de la 6 martie 1493 într-un document de la Stefan cel Mare prin care acesta întărește lui Mihai Albu jumătate din satul Rodești pe Strașnic, iar după 1493 si-a schimbat cu timpul denumirea după noul proprietar loan Albu. În codrul Crasnei s-a desfășurat bătălia dintre oastea Voievodului Bogdan al II -lea tatăl lui Ștefan cel Mare și invadatorii polonezi. Marea bătălie de la Podul înalt s-a desfășurat in apropiere de Albești, unde acțiuni legate de aceasta având loc si pe teritoriul comunei. Lângă Docolina, cronicarul Grigore Ureche consemnează lupta dintre Petre Șchiopul si pretendentul la domnie loan Crețu Potcoava. Tot din Docolina exista legata una dintre cele mai frumoase legende romanești consemnata de loan Neculce și anume aceea a visului lui Petru Rareș urmata de oastea alegerii sale ca domn al Moldovei. Un focar de cultura medievala in aceasta zona 1-a constituit Schitul Vladnic legat de familia boiereasca celebra a costachestilor și de personalitatea deschizătorilor de drum în școala românească și primul autor de gramatică din Moldova Gheorghe Săulescu. Ca bunuri de patrimoniu existente încă pe teritoriul comunei semnalăm zona Vladnic importantă pentru mai multe epoci de istorie, clădirea de cult de la Albești din 1737, două monumente ale eroilor, unul din satul Corni din primul război mondial și unul în satul Gura Albești din cel de-al doilea război mondial.

Localitatea se află situată la 25 km față de reședința de județ Vaslui. Comuna Albești din punct de vedere geografic este situată în zona centrală a județului Vaslui și se învecinează:

  • La Nord cu comuna Oltenești;
  • La Est cu comunele Hoceni și Vutcani;
  • La Sud cu comuna Roșiești;
  • La Vest cu comuna Costestila Nord – Vest cu comunele Munteni de Jos și Deleni.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Romeo IFTENE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaalbestivs.ro
 E-mail: secretariat@primariaalbestivs.ro
 Telefon: +40 235 344 266