FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Arsura

Comună membră ACoR din 30.05.2018

Prin HCL nr. 20 din 30.05.2018 comuna Arsura a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La începutul sec. al-XIX–lea pe locul pe care astăzi se află vatra satului era doar o pădure. Un grup de oameni din dorința de a-și întemeia un sat i-au dat foc, construindu-și mai apoi gospodăriile, dând așezării noi numele de ARSURA.
Sătenii au hotărât să facă o școală cât de mică. Au înființat drept o școală în casa lui Pavalache TECLICI, cu elevi din Arsura, Armășeni și Fundătura în anul 1885, septembrie 14. Școala primară s-a înființat în 1904 cu primul învățător Șerban PETRU din Jigălia.
Biserica era în stare precară așa că în 1882 sătenii, împreună cu familia doctorului Lupu au reparat-o și au slujit în ea până în 1897 când a fost iarăși reparată, apoi în 1928 aprilie 30 a fost dărâmată, iar la 17 mai 1928 a fost pusă piatra fundamentală a bisericii din ziua de astăzi.
Solemnitatea pentru fundamentare a avut loc cu mare fast, luând parte Prea Sfințitul Episcopul Iacob, Protoiereul Hagiu însoțit de 16 preoți precum și ministrul Alexandru LEPĂDATU, C.  DIMITRIU și doctor Ioan-Gheorghe LUPU.

Comuna Arsura este situată în partea de nord-est a județului Vaslui, având ca vecini: la nord – comuna Cozmești, județul Iași, la sud – comuna Duda Epureni, județul Vaslui, la vest – comuna Bunești – Averești, județul Vaslui și la est – comuna Drânceni, județul Vaslui.
Modalități de acces:
Pe șosea, D.J. 284 Huși-Duda-Arsura sau D.J. 284 Ghermănești-Arsura. Pentru Arsura există și microbuze pe traseul Vaslui-Crașna-Huși-Albița-Ghermănești-Arsura.
Comuna Arsura este situată în partea de nord-est a județului Vaslui. Are o suprafață de 4.063 ha, adică 40 km2 și o populație de 1.875 locuitori. Toți locuitorii sunt români, de religie ortodoxă. Ca unitate administrativ-teritorială rurală de gradul III (sub 3000 de locuitori), comuna Arsura este formată din satele: Arsura, Pâhnești, Fundătura și Mihail Kogălniceanu, așezări pe care le-am prezentat în ordinea descrescătoare a numărului de locuitori, conform ultimului recensământ, cel din 2002 .
În această alcătuire, din 4 sate, comuna a mai fost după anul 1945 și a rămas astfel, chiar și după Legea împărțirii administrativ-teritoriale din 1968. Pentru 14 luni de zile (1988¬1989), comuna Arsura a fost unită cu comuna Drânceni, reședința fiind stabilită din nou, ca pe vremuri, la Ghermănești, iar noua unitate administrativ-teritorială se numea comuna Drânceni-Arsura. Evenimentele din decembrie 1989 au pus capăt „mariajului” impus de conducerea județului de atunci.
Vecinii comunei Arsura sunt: la nord – comuna Cozmești, la est-comuna Drânceni, la sud – comuna Duda-Epureni, iar la vest, comuna Bunești – Averești.
Satele sunt situate în micile depresiuni dintre dealurile care se desprind la rându-le din cel cu altitudinea cea mai mare – Dealul Lohan, dar și pe văile pâraielor care le străbat. Trei dintre ele: Arsura, Fundătura și Pâhnești se află chiar pe pantele și la poalele Dealului Lohan, spre est (vezi harta).
Coordonatele geografice între care se situează comuna Arsura sunt: 46° 43& 39;-46°49&39; latitudine nordică și 27°58&39;-28°04&39; longitudine estică. Ca poziționare geografică, comuna Arsura se află în partea de nord-vest a Depresiunii Huși și la marginea de est a Podișului Central Moldovenesc.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Andrei-Dinu NĂSTASE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comuna-arsura.ro
 E-mail: contact@comuna-arsura.ro
 Telefon: +40 235 482 019