FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Băcani

Comună membră ACoR din 27.08.2008

Prin HCL nr. 17 din 27.08.2008 comuna Băcani a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Băcani este o veche entitate medievală, ale cărui origini însă s-au pierdut de-a lungul timpului. O primă dovadă documentară a existenței sale a fost menționată de către cărturarul Dimitrie Cantemir în lucrarea sa „Descriptio Moldaviae” care amintește că în vecinătatea orașului Bârlad, pe văile și colinele acestuia încă din secolul al XVII-lea erau așezări omenești care întrețineau o strânsă legătură cu orașul, iar locuitorii purtau și aveau ținută moldovenească. Era vorba de satele Băcani și Drujești, două dintre structurile care aveau să stea la baza organizării comunei Băcani în urma legii administrative din anul 1864.

Printre primele atestare documentare despre comuna Băcani au fost făcută de către Dimitre Cantimir în lucrarea saDescriptio Moldaviae” unde este menționat ca in secolul al XVII-lea erau localități pe colinele din jurul Bârladului care aveau o legătura strânsa cu orașul, fiind vorba despre satele Drujești și Băcani care au stat si la formare comunei Băcani in anul 1864 prin legea comunala care prevedea ca satele si cătunele sa se grupeze in comune având o administrație aleasa din rândul lor fiind pentru prima oara când se începu organizare administrativa in România. De la înființarea ei și până în anul 1948 comuna Băcani a aparținut de jud. Tutova și avea în anul 1911 sub jurisdicția sa următoarele așezări sătești: Drujești, Suseni, Vulpășeni. După venirea comuniștilor in anul 1950 comuna aparține noului raion creat Bârlad si îi mai este atribuit satele Băltățeni si Drujeștii Noi. Începând cu anul 1967 comuna începe sa-si schimbe aspectul prin lucrările de electrificare ,construcția unei scoli primare apoi generale ,apariția unui dispensar si unei case de naștere, biblioteca, cămin cultural. În anul 1968 se schimbă iar administrația, iar comuna Băcani intră în administrarea județului Vaslui unde a rămas până în ziua de astăzi.

Satul Băcani este o veche entitate medievală ,ale cărui origini însă s-au pierdut de-a lungul timpului. O primă dovadă documentară a existenței sale a fost menționată de către cărturarul Dimitrie Cantemir în lucrarea sa „Descriptio Moldaviae” care amintește că în vecinătatea orașului Bârlad, pe văile și colinele acestuia încă din secolul al XVII-lea erau așezări omenești care întrețineau o strânsă legătură cu orașul, iar locuitorii purtau și aveau ținută moldovenească. Era vorba de satele Băcani și Drujești, două dintre structurile care au stat la baza organizării comunei Băcani în urma legii administrative din anul 1864. Conform legii, fiecare comună avea un organ reprezentativ, ales din rândul locuitorilor comunei – consiliul comunal și un organ executiv în persoana primarului, numit de către prefectul județului. Atribuțiile primarului aveau în vedere administrarea unității încredințate, supravegherea poliției comunale, menținerea ordinii publice, gestionarea problemelor de stare civilă. De-a lungul timpului, au intervenit o serie de modificări teritoriale, alipiri sau scoaterea unor sate din jurisdicția unei comune, înființări sau desființări de astfel de organizații teritoriale. Toate aceste modificări au atras după sine noi organizări ale primăriilor, au influențat specificul activității acestora și de nenumărate ori au determinat schimbarea denumirii lor.

Comuna este situată în sudul Podișului Moldovei, mai exact în sud-estul Colinelor Tutove, având un relief deluros-colinar și o parte de șes deoarece este o mică parte continuitate a văi Bârladului. Satul Băltățeni este așezat între dealurile Bogdanei și Bălăceni pe firul apei Bogdana, satul Suseni este situat pe râul Ibana, iar Vulpășeni între dealurile Bogdana si Cimitirului având o zona mare inundabila. Băcani și Drujești sunt așezate paralel cu dealurile Bălăceni și Bogdana pe partea stânga a râului Simila în apropierea barajului de acumulare Rîpa Albastră. Amplasamentul teritorial se afla la latitudinea 46,3 grade si longitudinea de 27,6 grade având ca fus orar EET (UTC+2) iarna si EEST (UTC+3) vara. Clima este temperat continentală cu mici caractere aprige specifice zonei est-europene. Hidrografia este reprezentată de râurile care străbat comuna, dar și de pânză freatică care nu se găsește la adâncimi mari. Solurile sunt folosite în special pentru cultivarea cerealelor și pășunarea animalelor, agricultura fiind principala activitate economică a comunei.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Băcani, județul Vaslui

Descrierea stemei:
Stema comunei Băcani se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp roșu, se află un cerb argintiu alergând spre dreapta.În partea inferioară, în câmp albastru, se află un pește auriu care înoată spre dreapta. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Cerbul argintiu reprezintă bogăția faunei din zonă. Peștele auriu face referire atât la cele trei pâraie, Simila, Ibana și Bogdana, care se revarsă în râul Bârlad, cât și la bogăția piscicolă a acestora. Cele două elemente (cerbul și peștele) amintesc de blazonul familiei boierilor Pălădești. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Vasile STOICA

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU al Consiliului Director al Filialei Județene Vaslui a Asociației Comunelor din România

Date de contact: