FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Berezeni

Comună membră ACoR din 10.08.2017

Prin HCL nr. 58 din 10.08.2017 comuna Berezeni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Berezeni este situată în partea de sud-est a județului Vaslui latitudine Berezeni: 46.38, longitudine Berezeni: 28.15, la interferența dintre zona de luncă a Prutului cu câmpia deluroasă a depresiunii Elan-Sărata, se încadrează în rândul comunelor foarte mari, fiind o comună de rangul II ce are în componență cinci sate:
– Berezeni, Satu Nou, Rânceni, Musată și Stuhuleț distribuite pe o distanță de 14 km de centrul comunei, satul Berezeni.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Toader DIMA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaberezeni.ro
 E-mail: berezeniprimaria@yahoo.com
 Telefon: +40 235 431 326