FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bunești-Averești

Comună membră ACoR din 27.06.2018

Prin HCL nr. 26 din 27.06.2018 comuna Bunești-Averești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Dovadă a vechimii locuirii acestor meleaguri stă cetatea geto-dacică de la Bunești (jud. Vaslui), punctul „Dealul Bobului”, situată la sud-est de satul Bunești și la o depărtare de circa un km de acesta. Așezare de tip davă, ea a fost fortificată cu un val de pământ și un șanț în față, datată fiind în perioada sec. IV-II a. Ch. Au fost descoperite aici numeroase locuințe, precum și gropi menajere. În acestea, s-a descoperit un foarte bogat inventar constând în ceramică, unelte de fier, arme și obiecte de podoabă, două tezaure precum și o diademă princiară de aur.

Comuna Bunești-Averești este situată în partea de nord a județului Vaslui, la 17 km distanță de Huși și la 65 km distanță de municipiul Vaslui.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vasile TĂRĂGAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.averesti.ro
 E-mail: contact@averesti.ro
 Telefon: +40 235 484 820