FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Codăești

Comună membră ACoR din 11.12.2017

Prin HCL nr. 50 din 11.12.2017 comuna Codăești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Codăești este atestat destul de târziu în documentele emise de cancelaria Moldovei, anume la începutul secolului al XVII-lea. Cel mai vechi document cunoscut, este din 30 ianuarie 1621 (7129) și a fost emis la Iași de Alexandru voievod, fiul lui Iliaș voievod, prin care „Vasile Bogza fost comis” a vândut ocina sa pe care „moșii și strămoșii săi” o aveau  „de la Alexandru voievod cel Prea Bun și de întărire și de pâră, pe care de asemenea l-a avut mama <sa> Neagșa de la Petru voievod[1], a patra parte din jumătatea satului Codăeşti”. Formula folosită, „dreapta lui ocină și dedină din privilegiu de vislujenie, pe care l-au avut moșii și strămoșii săi de la Alexandru cel Prea Bun”, precizează indirect că satul exista cel puțin de la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea, când domn al Moldovei era Alexandru cel Bun (1400-1432).

Codăești este o comună în județul VasluiMoldovaRomânia, formată din satele Codăești (reședința), Ghergheleu, Pribești și Rediu Galian. Se află în zona nordică a județului.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Anișoara LUPU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacodaesti.ro
 E-mail: primariacomuneicodaesti@yahoo.com
 Telefon: +40 235 341 114