FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Costești

Comună membră ACoR din 31.10.2017

Prin HCL nr. 42 din 31.10.2017 comuna Costești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Lascăr POPA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacostesti.ro
 E-mail: secretariat@primariacostesti.ro
 Telefon: +40 235 344 533