FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cozmești

Comună membră ACoR din 04.06.2013

Prin HCL nr. 31 din 04.06.2013 comuna Cozmești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Cozmești, județul Vaslui, este compusă din patru sate după cum urmează: Bălești (reședința comunei), Fâstâci, Cozmești si Hodinești. Este așezată în partea de N-V a județului, la 25 Km de municipiul Vaslui, reședința județului și este traversată de la Nord- Vest către Sud-Est de râul Stemnic și de pârâul Fâstâci.
Comuna noastră are vecini la N-NV comuna Oșești, la N-NE comuna Stefan cel Mare, la E-SE comuna Delești, iar la V-SV comuna Pungești. Indicații de orientare din: Vaslui, Bârlad, Huși și altele.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Hristache SIMA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacozmesti.ro
 E-mail: contact@primariacozmesti.ro
 Telefon: +40 235 346 067