FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Delești

Comună membră ACoR din 31.10.2004

Prin HCL nr. 18 din 31.10.2004 comuna Delești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Delești este situată la 17 km de municipiul Vaslui, în partea de sud-vest a Podișului Central Moldovenesc, fiind străbătută de râul Buda. Localitatea este cunoscută din anul 1772, aparținând ocoalelor Stemnic și Racova.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Daniel DOBRÂNICI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.delesti.ro
 E-mail: primariadelesti@yahoo.com
 Telefon: +40 235 346 020