FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dimitrie Cantemir

Comună membră ACoR din 30.11.2004

Prin HCL nr. 34 din 30.11.2004 comuna Dimitrie Cantemir a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mihai ACSINTE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariadimitriecantemir.ro
 E-mail: primaria.dtcm@yahoo.com
 Telefon: +40 235 485 389