FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dragomirești

Comună membră ACoR din 28.07.2007

Prin HCL nr. 56 din 28.07.2007 comuna Dragomirești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Fără a putea fi datată documentar înainte de 1780, comuna Dragomirești este una din vechile așezări de pe aceste meleaguri. Tradițiile locale afirmă că ar fi existat încă din sec. XV – XVI. De-a lungul timpului satele comunei au cunoscut multe transformări administrative. La un moment dat majoritatea localităților componente erau comune de sine stătătoare. În actuala formă datează din 1968 când comuna Dragomirești s-a unit cu fosta comuna Rădeni. Denumirea satelor se presupune a fi derivat de la numele unor primi locuitori, cum e cazul cu Dragomirești (Dragomir), Vladia (Vlad), Rădeni (Rădeanu), etc . Satul Ciuperca și-a luat denumirea de la dealul pe vârful căruia este așezat, satul având o formă asemănătoare cu o ciupercă.

Situata in partea de Vest a județului Vaslui , comuna Dragomirești are ca relief o parte din podișul Bârladului , fiind așezată între colinele Tutovei și străbătută de pârâul Tutova care pe raza comunei în zona localității Băbuța se unește cu pârâul Lipova – acesta din urmă dispărând.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Dănuț IACOB

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariadragomirestivs.ro
 E-mail: primariadragomirestivs@yahoo.com
 Telefon: +40 235 890 025