FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Drânceni

Comună membră ACoR din 11.09.2008

Prin HCL nr. 19 din 11.09.2008 comuna Drânceni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Pe teritoriul comunei au fost descoperite 14 urme de locuire omenească începând din epoca neolitică (Cultura Foltești).
Date istorice: Urme materiale din piatra si bronz descoperite prin sondajele de suprafață, atestă continuitatea locuirii acestor meleaguri din cele mai vechi timpuri.
Localitățile actuale cu excepția satului Șopârleni, format în jurul anului 1930, sunt așezări vechi datând din secolele XIV-XV.
De numele unor locuri cum ar fi movila Răbâia declarată monument istoric, se leagă o serie de legende privind trecutul istoric al comunei.
Reședința de comună a fost în Drânceni sat, fost târg din anul 1861 și schelă portuara pentru șlepuri la Prut. În urma inundațiilor mari din anii 1969-1970, populația a fost strămutată mai la Sud, pe terasa inferioară a Râului Prut. Începând de atunci, reședința de comună a fost mutată în satul Ghermănești.

Unitatea administrativ teritorială Drânceni, este situată în partea de Nord-Est a județului Vaslui, la 24 km Nord de municipiul Huși și se învecinează astfel:

– la Nord cu teritoriile comunelor Gorban și Cozmești din județul Iași;

– la Est hotarul este realizat de Râul Prut cu Republica Moldova;

– la Sud cu teritoriile comunelor Duda-Epureni și Stănilești;

– la Vest cu teritoriile comunelor Arsura și Duda-Epureni.

Comuna Drânceni ocupă o suprafață de 6.316 ha, din care agricol 5.286 ha.

În componența comunei Drânceni intră următoarele sate, în ordinea descrescătoare a mărimii lor:

  • Ghermănești –reședința de comună;
  • Râșești;
  • Drânceni;
  • Albița;
  • Băile-Drânceni;
  • Șopârleni.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mihai MURĂRAȘU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariadrinceni.ro
 E-mail: primariacomuneidranceni@yahoo.com
 Telefon: +40 235 482 220