FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ferești

Comună membră ACoR din 29.07.2014

Prin HCL nr. 30 din 29.07.2014 comuna Ferești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Sebastian ARTENI

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Vaslui a Asociației Comunelor din România

Date de contact: