FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Găgești

Comună membră ACoR din 31.08.2012

Prin HCL nr. 12 din 31.08.2012 comuna Găgești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Găgești, a cărui existentă datează încă dinainte ca el să fie atestat documentar, apare menționat pentru prima dată într-un document dat din Vaslui de către Stefan cel Mare, la 5 iulie 1464. începutul istoric al satului se pierde în vechimea timpului, descoperirile arheologice atestând în zonă o locuire neîntreruptă încă din epoca fierului.
Numele comunei provine de la un anume boier Gagea, stabilit la acea vreme în zonă. Dintre satele aparținătoare comunei, satul Tupilați, care s-a format după războiul din 1711, reprezintă unul dintre satele cele mai vechi. Acesta datează din secolul IV e.n. găsindu-se în această zonă nenumărate urme de locuire omenească din perioada respectivă.
Totodată, se precizează că satele comunei Găgești au fost de-a lungul timpului la origine sate de răzeși, care în decursul secolelor au fost acaparate de boieri.
Componente importante ale vieții comunei sunt reprezentate de cultura, tradițiile și obiceiurile sătești. Viața culturală a acesteia deține o tradiție îndelungată, remarcându-se ritualurile și evenimentele festive (cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a celor pascale), practicile legate de natură și univers și artizanatul tradițional.
La începutul lunii august, a fiecărui an, Primăria alături de Consiliul Local organizează manifestări culturale cu ocazia zilelor comunei Găgești. în cadrul acestora, locuitorii comunei participă la un program diversificat de spectacole folclorice de muzică și dans.

Comuna Găgești este situată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în partea de sud-est a județului Vaslui, în depresiunea Elanului, la 15 km nord de orașul Murgeni. Este formată din 5 sate, iar din punct de vedere administrativ face parte din județul Vaslui. În vecinătatea comunei Găgești se situează comunele Roșiești și Vutcani la nord, comuna Fălciu la est, orașul Murgeni la sud și comunele Șuletea și Viișoara la vest.
Suprafața totală a comunei Găgești este de 6.504 ha, din care 135,51 ha intravilan și 6.368,48 ha extravilan. Cea mai mare parte din teritoriul administrativ al comunei este acoperit de suprafețe agricole, 5.499 ha

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Găgești, județul Vaslui

Descrierea stemei:
Stema comunei Găgești se compune, conform anexei nr. 1, dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp roșu, se află o fascie undată de aur. În partea inferioară, în câmp de argint, se află un vas de lut, tip ulcior, cu o singură toartă, spre dreapta. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Fascia undată de aur face referire la râul Elan, care străbate comuna. Aurul face referire la posibila etimologie a numelui râului, de la slavul „ila“ = lut, argilă, deci Elanul = Lotusul. Vasul de lut face trimitere la descoperirile arheologice descoperite pe teritoriul localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Costică STUPU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primaria-gagesti-vaslui.ro
 E-mail: primariagagesti@yahoo.com
 Telefon: +40 235 429 788