FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Iana

Comună membră ACoR din 17.07.2014

Prin HCL nr. 31 din 17.07.2014 comuna Iana a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Primul document care menționează existența satelor din această zonă datează din 24 aprilie 1434, cele mai vechi sate fiind Hălărești, Recea (Țifești) și Vadurile(Politeni).
În anul 1862 se înființează comuna Hălărești care se întinde peste moșiile Hălărești și Politeni.
Comuna a fost reorganizată în anul 1895, la acea dată fiind formată din satele: Hălărești, Politeni, Siliștea, Recea.
În toamna anului 1895 apare satul Piscu Enei, prin împroprietărirea unor țărani din județul Tutova pe o moșie a statului. Satul a fost proiectat cu drumuri drepte ca străzile unei localități urbane.
În anul 1956, în urma reorganizării teritoriului, apare comuna Iana, fiind formată la acea dată din satele: Iana, Hălărești, 6 Martie, Siliștea, Țifești, Recea și Vadurile.
În prezent, comuna Iana este formată din satele: Iana, Hălărești, Siliștea, Recea și Vadurile.

Comuna Iana este așezată în partea de sud-vest a județului Vaslui având ca vecini: la nord-comuna Gherghești, la est-comuna Ibănești, la sud-comuna Pogana, iar la vest-comuna Puiești.
Distanța până la cel mai apropiat oraș, respectiv Bârlad, este de 22 km, iar până la reședința de județ (Vaslui) este de 80 km.
Suprafața totală a comunei este de 4461 Ha, din care:

– extravilan – 4135 Ha;

– intravilan – 326 Ha;

Relieful este tipic colinar cu dealuri înguste, înalte și prelungi. Altitudinea maximă se înregistrează în localitatea Recea – Dealul Islaz care are o înălțime de 365 m. Alte înălțimi – Dealul Pandela cu o înălțime de 315m. Relieful permite deplasarea mijloacelor de intervenție.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ionuț-Adrian TOTOLICI

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU al Consiliului Director al Filialei Județene Vaslui a Asociației Comunelor din România

Date de contact: