FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ivănești

Comună membră ACoR din 26.10.2017

Prin HCL nr. 64 din 26.10.2017 comuna Ivănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satele Ursoaia, Bleșca, Albina au făcut parte din comuna Armăşoaia între anii 1904 – 1930. În perioada 1930 – 1949 au format împreună cu Iezerelul și Buscata, comuna Ursoaia, după care se vor alipi comunei Ivănești, în anul 1951.
În perioada în care a avut statutul de comună, rivalitatea politică a avut ca protagoniști două familii de bază, de fapt cei mai înstăriți locuitori, „Covrig” și „Stroie”. Alegătorii erau chemați să voteze „covrigul” sau „stupul”. De fapt schimbarea de primari se făcea cu foarte mare ușurință și la perioade foarte scurte de timp. „Primari pentru o zi” cum își amintește subiectul anchetat Constantin Tofănel.
În anul 1969 locuitorii: Ghe. Stroie, Ghe. Nechita, Ioan Grosu vorbeau despre întemeierea comunei, despre primul primar „Gheorghe Covrig”, de numele căruia se leagă construirea primului local al primăriei și înființarea cursului primar.

Localizată pe cursul inferior al râului Racova, apă ce izvorăște de la punctul numit Racovița, comuna Gârceni și care molcom și leneș parcurge o distanță de 75km după care se varsă, răsuflând ușurat în râul Bârlad lângă Vaslui. Comuna Ivănești se află în plin podiș moldovenesc, fiind străjuită de dealurile ce se scurg domol din colinele Bârladului precum ar fi: Dealul Ursoaia cu o altitudine de 437m în partea sud-vestică, Dealul Măgura, cu o altitudine de 429m în partea nord-estică, Lupoaia, Vlădeni, Burcatul, Zolar, Zarea, Pruna, Costișa, Iezer și altele mai puțin importante. De asemeni este străbătută de văi largi, deschise spre râul Racova, ca: Valea Ursoaiei, Valea Iezerului, Valea Gologoftei, Valea Coșeștiului și a Coștei, Valea Mare, Valea Oanei, Valea Albinei etc.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vasile NOVAC

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunaivanesti.ro
 E-mail: contact@comunaivanesti.ro
 Telefon: +40 235 340 506