FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Laza

Comună membră ACoR din 30.05.2018

Prin HCL nr. 24 din 30.05.2018 comuna Laza a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Laza este situată în podișul Central al Moldovei, la o distanță de 12 km spre vest de municipiul Vaslui, fiind traversată de D.N. 2F Vaslui–Bacău. Comuna Laza mai are în componență în prezent 4 sate și anume:

  • satul Laza – reședința de comună,
  • satul Sauca – amplasat la 2 km est de centrul comunei, 
  • satul Râșnița – amplasat la 2 km vest de centrul comunei,
  • satul Bejenești – amplasat la 4 km est de centrul de comuna si la 1 km est de satul Sauca.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Laza, județul Vaslui

Descrierea stemei:

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Laza se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint cu trei pești negri, spre dreapta. În partea superioară, în câmp albastru, se află un ciorchine de strugure de aur. În partea inferioară, în câmp verde, se află o roată simplă din argint cu zece spițe. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Brâul undat reprezintă râul Racova și fauna din lacul de acumulare de pe acesta. Peștii evocă una dintre ocupațiile locuitorilor din zonă, pescuitul. Ciorchinele de strugure face trimitere la o altă ocupație importantă a locuitorilor, viticultura. Roata simbolizează o îndeletnicire tradițională, respectiv meșteșugul confecționării roților de lemn. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

Ionuț-Adrian PUȘCAȘU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primarialazavs.ro
 E-mail: primarialaza@yahoo.com
 Telefon: +40 235 346 674