FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Muntenii de Jos

Comună membră ACoR din 30.12.2004

Prin HCL nr. 39 din 30.12.2004 comuna Muntenii de Jos a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Oriunde în țara asta, mai ales în Moldova, trecutul vorbește prezentului prin amintirea unor fapte eroice sau de înălțare spirituală, conturând accentuat imaginile personalităților care le-au săvârșit.
Din acest punct de vedere teritoriul actual al comunei Muntenii de Jos se poate considera pe deplin privilegiat. Cel mai de seama făuritor al izbânzilor naționale, totodată subtil diplomat si vrednic gospodar al tarii, Stefan cel Mare, si-a purtat pașii pe aici, gândind și făptuind acte memorabile.
De asemenea, pe aici deslușim urmele geniului național al romanilor, Mihai Eminescu, un Stefan cel Mare al culturii, așa cum Marele Stefan a fost un Eminescu al eroismului și chibzuinței militare.
Nu întâmplător marele voievod s-a aflat deseori la Muntenii de Jos de astăzi. Este foarte probabil ca adolescentul Stefan să-l fi însoțit pe tatăl său Bogdan cu prilejul evenimentelor cunoscute sub denumirea de Bătălia din Codrii Crasnei. De fapt, au fost mai multe lupte cu polonezii, începute între Muntenii de Jos și Lipovăț, finalizate la Crasna printr-o categorică victorie a moldovenilor. Pe retina proaspătă a sufletului sau abia desprins de copilărie, imaginea oamenilor și locurilor de aici, s-a imprimat cu trăinicie și l-a rechemat mereu. În preajma anului de glorie 1475, stabilindu-și reședința la Vaslui, trebuie să fi cercetat în diferite rânduri particularitățile topografice spațiului în care se va desfășura viitoarea bătălie. Iar după momentul de suprema înălțare de la 10 ianuarie 1475, când românii au obținut cea mai măreață și de necontestat victorie asupra turcilor, atunci când nenumăratele griji față de țară i-au dat totuși răgazul necesar, s-a îngrijit și de starea cotidiană a celor care au fost martori sau participanți activi la evenimente.

Muntenii de Jos este o comună în județul VasluiMoldovaRomânia, formată din satele BăcăoaniMânjeștiMuntenii de Jos (reședința) și Secuia.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Muntenii de Jos se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, tăiat de un pod din piatră argintiu. În partea superioară se află două spade de aur încrucișate, iar în vârful scutului se află o cruce dominând o semilună, ambele de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Podul din piatră simbolizează bătălia de la „Podul Înalt”, din 10 ianuarie 1475, dusă de Ștefan cel Mare împotriva turcilor. Crucea de aur dominând semiluna reprezintă victoria creștinătății contra păgânătății. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Paul-Iulian LAZĂR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariamdj.ro
 E-mail: office@munteniidejos.ro
 Telefon: +40 235 313 065