FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Poienești

Comună membră ACoR din 23.11.2017

Prin HCL nr. 55 din 23.11.2017 comuna Poienești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Atestarea documentară a localității Poienești datează din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, care printr-un act datat la 15 octombrie 1491 a cumpărat de la Mănăstirea Bistrița mai multe sate printre care și Curtești (Poienești) și au fost atribuite Curții Domnești de la Vaslui împreună cu satele Crâstoaia (Bejenești) și Bălcarii (Pușcași).
Numele Poienești apare pentru prima dată în secolul al XVII-lea în timpul domniei lui Vasile Lupu. Denumirea vine de la poienile din codrii seculari care ocupau dealurile de pe dreapta Racovei (Potica, Cotuna, Poiana Vântului), unde s-a mutat vatra satului (la 1 km mai spre sud de cea veche) din cauza atacurilor cazacilor.
În 1968 comuna Poienești, care avea în componență satele Poienești, Oprișița, Frasinu, a înglobat comuna Florești cu satele Florești, Fundu Văii, Poienești Deal și Dealul Secării conform H.C.M. nr. 1112/1968.
Această componentă s-a păstrat până în anul 1989 când autoritățile comuniste au desființat abuziv unele comune printre care și Poienești. Satele Florești și Dealul Secării au fost date comunei Alexandru Vlahuță, Fundu Văii comunei Gherghești iar satele Poienești, Oprișița, Frasinu și Poienești Deal comunei Laza.
În anul 1990 comuna Poienești a fost reînființată iar unele sate componente au rămas la comunele unde au fost repartizate in mai 1989(Florești, Dealul Secării și Fundu Văii) dar fără documente legale.
Între timp locuitorii satului Fundu Văii au înțeles că de drept fac parte din comuna Poienești și au revenit la comună după anul 2000.
Satele Florești și Dealul Secării au rămas ,,de facto” la comuna Alexandru Vlahuță și ,,de iure” (de drept) la comuna Poienești, aceasta constituind o problemă administrativă. S-a încercat legalizarea apartenenței satului Florești la comuna Alexandru Vlahuță printr-un referendum dar rezultatul referendumului a fost negativ.

Pe valea Râului Racova, în centrul Podișului Bârladului, la extremitatea Nordică a Colinelor Tutovei)

image0002.jpg

LOCALIZAREA TERITORIULUI

DJ 245 DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – Vulpășeni – Ghicani – Alexandru Vlahuță – Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2F);

DJ 245 M DN 2 F (care traversează comuna Poienești)

DISTANȚA FAȚĂ DE REȘEDINȚA DE JUDEȚ:

17 km

COMPONENȚĂ

Poienești (centru administrativ), Oprișița, Floresti, Frasinu, Poienești-Deal, Fundu Văii. 

CONSIDERATII GEOLOGICE

Din punct de vedere geologic, teritoriul se desfășoară pe depozite argilo-nisipoase și calcaroase de vârsta Sarmațianului mijlociu, de vârsta sarmațianului superior și a Meotianului și depozite meotiene pe culmea dealurilor.

RELIEF

Relieful colinar și vegetația sunt o fericită combinație, teritoriul dispunând de zone peisagistice de o reală frumusețe, floră și faună spontană, păduri, pârâuri.
Relieful se exprimă, în primul rând, prin dealuri prelungi, orientate NNV-SSE și înalte, 125-300-peste 400 m, recordul de înălțime fiind semnalat în dealurile Cetate, 484 m.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Manole-Nelu CARGAȚĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comuna-poienesti.ro
 E-mail: contact@comuna-poienesti.ro
 Telefon: +40 235 347 082