FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Puiești

Comună membră ACoR din 29.11.2017

Prin HCL nr. 69 din 29.11.2017 comuna Puiești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Primele așezări stabile, semnalate încă din neolitic, nu aveau cum să cunoască ceea ce numim noi acum administrație teritorială. La baza organizării a stat ginta, apoi neamul, presupunându-se subordonarea necondiționată față de cei în vârstă.
Formele superioare de organizare în Colinele Tutovei, au fost în perioada dacilor loberi uniunile de triburi, chiar în timpul lui Burebista, centralizarea satului său fiind doar simbolică și concretizată tot prin legături personale, de familie. Posibila existență a unor importanți conducători locali rămâne pur teoretică, șansele de a le ști numele sau natura atribuțiilor sunt inexistente la ora actuală.

Comuna Puiești este situată în partea de vest a județului Vaslui.
Vecinii:

  • la nord – comunele Voinești și Gherghești;
  • la est – Gherghești și Iana;
  • la sud – Iana, Pogana și Croiești;
  • la vest – comuna Motoșeni și Răchitoasa ce aparțin județului Bacău.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vasile-Cezar TICU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comuna-puiesti-vaslui.ro
 E-mail: primariapuiesti@gmail.com
 Telefon: +40 235 427 600