FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Roșiești

Comună membră ACoR din 31.10.2017

Prin HCL nr. 61 din 31.10.2017 comuna Roșiești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Cu o tradiție de secole comuna Roșiești a dat naștere la personalități marcante atât pentru județul Vaslui, cât și pentru întreaga Românie, dintre aceștia amintim pe Nicolae BAGDASAR (1896 – 1971), filozof, membru corespondent al Academiei Române, dintre lucrările sale enumerăm: David Hume, Cercetare asupra intelectului omenesc (1936), Istora filosofiei moderne, coordonator științific (I, 1927; II, 1938; III, 1939; IV, 1940; V, 1941), Teoria cunoștinței, 2 volume (1941; ed. a II-a, 1944), Antologie filosofică, Filosofi străini ( 1943 ), alte 3 opere postume, alte 14 lucrări lăsate în manuscris.

În zona central-estică a județului Vaslui, lângă DN 24, pe DJ 244A, la 38 km față de municipiul Vaslui și municipiul Bârlad.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Florin ANEA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariarosiesti.ro
 E-mail: primrosiesti@yahoo.com
 Telefon: +40 235 436 610