FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Solești

Comună membră ACoR din 30.01.2009

Prin HCL nr. 1 din 30.01.2009 comuna Solești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Solești este o comună în județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Boușori, Iaz, Satu Nou, Solești (reședința), Șerbotești, Știoborăni și Valea Siliștei.
Satele Valea Siliștei și Boușori dețin fiecare câte o biserică de lemn, monumente istorice, iar în satul Știoborăni s-a aflat o mănăstire de călugări ce a funcționat în secolul XVIII (astăzi dispărută).
În Solești se afla Casa Memorială Elena Cuza (vechiul Palat Rosetti-Solescu, după numele vechilor stăpânitori ai moșiei), soția Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Muzeul a fost înființat în anul 1955 și în cadrul său pot fi vizitate casa Rosetti-Solescu, biserica, mormintele familiei Elenei Cuza și obiecte aparținând familiei domnitorului Al. I. Cuza. Casa Cuza se află astăzi în ruină.
În apropierea satului Solești se află lacul cu același nume (baraj pe râul Vasluieț), din care se alimentează cu apă potabilă orașul Vaslui.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Solești, județul Vaslui

Descrierea stemei:
Stema comunei Solești, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp argintiu, se află 3 roze, cu sepale verzi. În vârful scutului, în câmp albastru, se află un soare stilizat, de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Soarele stilizat semnifică denumirea localității. Rozele reprezintă o parte din blazonul familiei Roseteștilor, din care provenea doamna Elena Cuza. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Mona BUJOR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comuna-solesti.ro
 E-mail: contact@comuna-solesti.ro
 Telefon: +40 235 343 009