FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ștefan cel Mare

Comună membră ACoR din 30.03.2018

Prin HCL nr. 11 din 30.03.2018 comuna Ștefan cel Mare a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Ștefan cel Mare este localizată în județul Vaslui la 5 km de orașul Vaslui. Comuna are în componența sa următoarele sate: Bârzești, Brăhășoaia, Călugăreni, Cănțălărești, Mărășeni și Muntenești și Stefan cel Mare. Comuna noastră are ca vecini următoarele comune: est comuna Zăpodeni, nord comuna Vulturești, vest comuna Delești, sud comuna Bălteni. Din punct de vedere fizico-geografic satul Ștefan cel Mare este așezat în zona Podișului Central Moldovenesc, partea estică a sa fiind străbătută de râul Bârlad. Clima este moderată dar, uneori, verile sunt extrem de secetoase, iar iernile geroase.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mihai MORARU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: stefancelmarevaslui.ro
 E-mail: primaria@stefancelmarevaslui.ro
 Telefon: +40 235 342 507