FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Todirești

Comună membră ACoR din 05.01.2005

Prin HCL nr. 3 din 05.01.2005 comuna Todirești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Cu toate că pentru fiecare așezare a comunei există atestări documentare, vechimea locuitorilor acestor ținuturi este cu mult mai mare. Astfel, într-un document din 24 ianuarie 1485, unde se menționează de Todirești, de pe Bârlad, se face mențiunea că această așezare exista și în vremea lui Alexandru cel Bun. În secolul următor, al XVI –lea, Sofronești (1590) și Cotic (1597), o prima denumire a acesteia din urma fiind Armenești.
În secolul al XVII–lea sunt menționate documentar satele Drăgești (1668), Viișoara (1676), cu prima sa denumire Balica.
În secolul al XVIII–lea sunt menționate documentar satele Huc (1772) și Valea Popii (1744), cu denumirea inițială Prisaca Popii.
În sfârșit, cele mai noi atestări documentare există din vremea marelui domn Alexandru Ioan Cuza, satele Plopoasa (1860) și Siliștea (1864).
În toate aceste atestări documentare despre colectivitățile umane ce au populat teritoriul comunei noastre, trebuie să adăugăm numeroase vestigii. De mare importanță locală, dar și națională sunt mărturiile arheologice de la Todirești, unde s-au găsit vestigii din Epoca metalelor, iar la Drăgești, la punctul numit ”Siliște” s-au descoperit așezări ce datează de peste 2000 de ani. Este demn de semnalat faptul că toate izvoarele, atât scrise cât și cele nescrise, scot în evidență continuitatea locuirii pe aceste meleaguri, chiar în vreme de restriște, cum spun cronicarii.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Petrică SIMIUC

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comuna-todiresti.ro
 E-mail: contact@comuna-todiresti.ro
 Telefon: +40 335 711 012