FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Viișoara

Comună membră ACoR din 29.01.2009

Prin HCL nr. 5 din 29.01.2009 comuna Viișoara a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Viișoara, fostă comuna Băsești până în anul 1968, este situată în Podișul Central Moldovenesc, la limita estică a dealurilor Fălciului, în zona de centru-est a județului Vaslui, la distanță de 32 km față de municipiul Bârlad și la 38 km fașă de municipiul Vaslui, învecinându-se la nord cu comuna Roșiești, la est cu comuna Găgești, la sud cu comuna Dodești și la vest cu comuna Banca.
Reședința de comună este satul Viișoara, cunoscut în trecut sub numele de Băsești, comuna mai are în componență trei sate: Viltotești, Văleni și Halta Dodești. Toate satele componente sunt vechi așezări de răzeși, atestate încă din secolul al XV-lea.

Teritoriul administrativ

Suprafața totală a comunei este de 4994 ha, fundamentat pe baza procesului-verbal de delimitare, actualizat pe suport topografic pe bază de ortofotoplanuri digitale, din care:

 • Teren agricol-3840 ha,
 • Păduri – 822 ha,
 • Drumuri și căi ferate -105 ha,
 • Curți și construcții – 97 ha,
 • Terenuri neproductive – 104 ha.
 • Viișoara-216,99 ha,
 • Viltotești – 55,33 ha,
 • Văleni-37,10 ha,
 • Halta Dodești-35,64 ha.
 • Satul Viișoara – 1280 locuitori în 479 gospodării,
 • Satul Viltotești – 226 locuitori în 118 gospodării,
 • SatulVăleni-168 locuitori în 78 gospodării,
 • Satul Halta Dodești – 235 locuitori în 99 gospodării.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Liviu PÂRCIU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. SECRETARUL Consiliului Director al Filialei Județene Vaslui a Asociației Comunelor din România

Date de contact: