FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Vinderei

Comună membră ACoR din 23.10.2017

Prin HCL nr. 106 din 23.10.2017 comuna Vinderei a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Actualul teritoriu al comunei Vinderei a fost încadrat din punct de vedere istoric în fostul ținut al Tutovei. Locul se poate considera o veche vatră românească.
Satele care compun comuna Vinderei au aparținut in diferite perioade istorice la mai multe unități administrative. In anul 1846, comuna Vinderei făcea parte din Ocolul Târgului, ținutul Tutova; in 1900 comuna făcea parte din același ținut fiind alcătuita din satul de reședința Vinderei căruia i se alăturau satele Cruceanu, Docăneasa și Valea Lungă.
Satul Docani forma singur o comună; satul Obârșeni împreuna cu satul Piesa formau o altă comună, iar satul Brădești forma o comună.
Până în anul 1951 comuna Vinderei a făcut parte din județul Tutova; din acest an si pana in 1968 a fost inclusa in regiunea Galați raionul Berești si mai târziu raionul Târgu Bujor. Din anul 1968, comuna, cu cele opt sate care o alcătuiesc, face parte din județul Vaslui, conform reorganizării administrativ-teritoriale efectuata in urma H.C.M. 1113/1968.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ionel-Ionuț GHIUR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariavinderei.ro
 E-mail: primar@primariavinderei.ro
 Telefon: +40 235 434 046