FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Voinești

Comună membră ACoR din 29.11.2019

Prin HCL nr. 40 din 29.11.2019 comuna Voinești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Voinești este comună componentă a județului Vaslui, situată în partea de nord-est a acestuia.
Comuna este situată pe drumul DJ243 si DJ243 C.
Teritoriul comunei aparține zonei de dealuri.
Vecinătăți: la nord – comuna Dragomirești, la est- comuna Ivănești și comuna Gherghesti, la sud comuna Puiești, la vest județul Bacău.
Teritoriul comunei este străbătut de râul Tutova.
Comuna se compune din 11 sate: Voinești, Avrămești, Mărășești, Băncești, Corobănești, Stâncășeni, Gârdești, Obârșeni, Obârșenii-Lingurari, Rugaria, Uricari, având ca reședință satul Voinești.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mădălin-Marcel POPA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariavoinesti.ro
 E-mail: secretar@primariavoinesti.ro
 Telefon: +40 235 347 441