FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Zăpodeni

Comună membră ACoR din 31.10.2016

Prin HCL nr. 26 din 31.10.2016 comuna Zăpodeni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Așezările comunei Zăpodeni sunt răspândite într-una din principalele subunități de relief din cadrul Podișului Bârladului, Podișul Central Moldovenesc. Și, caracteristic acestei unități geografice, “peste tot relieful are aspect de dealuri înalte și plaiuri ușor ondulate la partea lor superioară, care uneori au până la 3-4 km lungime și 1-2 km lățime“. Teritoriul județului Vaslui este în întregime format dintr-un ansamblu de culmi și văi largi, care, în majoritatea situațiilor, sunt orientate pe direcția nord-sud. Podișul Central Moldovenesc are înălțimi cuprinse între 200-465 de metri. Altitudinea maximă a reliefului din comuna Zăpodeni este reprezentată de vârful Chicirea (399), care desparte valea Telejnei de cea a Portarilor, punct aflat la răsărit de valea Bârladului; altitudinea minimă se află în șesul Bârladului, în fosta luncă din apropierea gării CFR Bălteni, la sud de gura văii Telejnei, sub 100 m.
Solurile prezentate în aria aceasta sunt cernoziomurile, iar de-a lungul văilor sunt întâlnite solurile aluviale și chiar cernoziomuri. Din suprafața de teren există 173.000 ha sunt afectate de eroziune, 176.000 ha prezintă pericol de eroziune datorită utilizării agricole excesive, iar 25.000 ha sunt terenuri degradate de alunecări.
Zona de silvostepă este întâlnita până la 300 m altitudine, unde sunt întâlnite și pădurile de foioase ce ocupă partea de nord și nord-vest a județului Vaslui. De asemenea, trebuie remarcată prezența pajiștilor cu vegetație și zăvoaiele de plopi din lunca Bârladului. 
Vecinii comunei Zăpodeni sunt: N-E-comuna Dănești(satele Botoaia, Beresa și Tătărani), E-comunele Ferești și Văleni, S-E-comuna Muntenii de Sus, S-orașul Vaslui, S-V și V-comunele Bălteni și Ștefan cel Mare (satele Mărășeni, Ștefan cel Mare și Cănțălărești), N-V-comuna Rebricea(satele Rateșul Cuzei și Bolați).

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ionel CHIRATCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariazapodeni.ro
 E-mail: primaria_zapodeni_vaslui@yahoo.fr
 Telefon: +40 235 342 216