FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Zorleni

Comună membră ACoR din 30.01.2020

Prin HCL nr. 8 din 30.01.2020 comuna Zorleni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Zorleni este așezată în subunitatea geografică Colinele Tutovei, parte a Podișului Central Moldovenesc. Se învecinează la nord cu comuna Banca, cu municipiul Bârlad și comuna Grivița la sud, comunele Epureni și Șuletea la est iar la vest cu comunele Băcani și Perieni. Comuna este situată pe DE 581 care face legătura între municipiile Vaslui și Bârlad, și pe DJ 24 A dintre Bârlad și Murgeni.
Altitudinile medii sunt cuprinse între 100-250 metri, dealurile sunt mărginite de numeroși versanți cu caracter de creste iar solurile sunt în general din clasa cernoziomurilor levigate dar la altitudini mai mari se găsesc mai ales soluri cenușii de pădure. Vegetația este formată în special din pajiști stepice de silvo-stepă în care predomină festuca, stipa și astemisia dar și din păduri de foioase (stejar, frasin și salcâm).
Climatul are un caracter temperat-continental de nuanță mai excesivă, temperaturile mediii anuale fiind cuprinse între 9 și 10 C. Vânturile bat în general din nord (30,9%), sud (13,5%) și sud-vest (10,1%). Cel mai important curs de apă care traversează comuna este râul Bârlad, afluent al Siretului.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Paula-Denisane HULTOANĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.zorleni.ro
 E-mail: primarie@zorleni.ro
 Telefon: +40 235 425 000