FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Consiliul director

Neculai MORARU
Președintele
Primarul comunei Fălciu
Sebastian ARTENI
Vicepreședintele
Primarul comunei Ferești
Liviu PIRCIU
Secretarul
Primarul comunei Viișoara
Vasile STOICA
Membru
Primarul comunei Băcani
Ionuț-Adrian TOTOLICI
Membru
Primarul comunei Iana