FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Președintele

Președintele Filialei județene Vaslui a ACoR
Președintele Filialei Județene Vaslui