FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Coroiești
30.11.2004

Date de contact:

Telefon: +40 252 386 001