FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Fălciu
22.02.1999

Date de contact:

Telefon: +40 252 386 001