FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Epureni

Comună membră ACoR din 28.11.2017

Prin HCL nr. 50 din 28.11.2017 comuna Epureni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Atestare documentară
Comuna Epureni este atestată documentar în martie 1493, într-un uric emis de Ștefan cel Mare către Cneaghina Dumitra.
La 5 Martie 1993, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de existență, a fost dezvelită o placă comemorativă.

Ruinele cetății Soci
Situl de la Epureni prezintă o suită de așezări de la sfârșitul epocii bronzului, din prima epocă a fierului și o așezare de la începutul Evului Mediu. Ruinele cetății Soci sunt încă neexplorate.

Monumentul eroilor
Pentru aducerea aminte a luptelor duse în zona noastră în cele două Războaie Mondiale, a fost dezvelit Monumentul Eroilor, aflat în centrul comunei.
Pe fiecare din cele patru fețe ale monumentului sunt înscrise numele eroilor morți în cele două războaie. Fiecare față a monumentului corespunde câte unuia din cele patru sate din comuna Epureni.

Situată în sud-estul județului Vaslui, pe drumul național 24A, comuna Epureni numără în prezent o populație de 3.016 locuitori. 
Populația este împărțită pe următoarele sate:

  • sat Epureni – 892 locuitori
  • sat Bârlălești- 689 locuitori
  • sat Bursuci – 1011 locuitori
  • sat Horga – 424 locuitori

Teritoriul comunei este de 6.347 ha, din care 1.555 ha păduri, 4.165 ha teren agricol și 736 ha pășune.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Carmen BÎLBÎE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaepureni.ro
 E-mail: contact@primariaepureni.ro
 Telefon: +40 235 429 626