FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Fălciu

Comună membră ACoR din 22.02.1999

Prin HCL nr. 12 din 22.02.1999 comuna Fălciu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Ținutul Fălciu, județul cu același nume de mai târziu, având  capitala la Huși, are o istorie adâncă. Primele date despre ținut ca unitate administrativă sunt menționate în „Cronica călugărilor Mânăstirii Putna” (cuprinde date dintre anii 1466 – 1566) în care se arată că în Moldova acelor vremuri existau 24 de ținuturi între care și cel al Fălciului cu capitala in târgul Fălciu.
La începutul secolului nostru, Fălciul era o comună rurală, formată din târgușorul propriu-zis și trei mahalale : Mocanii, Lecanii și Goteștii.
În  vremurile moderne, județul Fălciu a fost încorporat mai întâi în regiunea Bârlad  (1950 -1952) apoi trecut în regiunea Iași (1952 – 1968), pentru ca în cele din urmă să facă parte din actualul județ Vaslui. Localitatea este foarte veche, cu atestare documentară apropiată de cea a Hușilor. A fost capitală până în 1757, când autoritățile ținutului l-au părăsit, mutându-se în Huși. Toate aceste schimbări au avut o influență  negativă asupra dezvoltării ulterioare a fostului județ, formațiile administrative nou constituite urmărind, în mod logic, mai întâi să se dezvolte ele, apoi zonele intrate în cadrul administrativ existent.
Astăzi, Fălciu, este o comună obișnuită, cu o suprafață totală de aproximativ 16.500 hectare și circa 6.300 locuitori.

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a județului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparține unității structurale a Podișului Bârladului, subunitate a Podișului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcție nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podișului Moldovei : lunca Prutului la est și depresiunea colinară a Elanului la vest.
Suprafața totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan și 15 539, 63 ha în extravilan.
Comuna este străbătută de drumul național 24 A, Bârlad – Huși, fiind situată la o distanță de  110 Km de municipiul Vaslui – centrul administrativ al județului, la 60 Km fată de municipiul Bârlad și la 55 Km de municipiul Huși. Cel mai apropiat aeroport de află la Iași la o distanță de 150 Km.
Din punct de vedere al categoriei de folosință  terenul de împarte astfel : 11 787 ha sunt teren arabil, 2 062 ha de pășune, 3 ha de fânețe, 271 ha pădure, vii 284 ha, livezi 1.8 ha, luciu de apă 90 ha, alte terenuri (tufăriș, neproductiv) 1582 ha.
Vecinătățile teritoriului comunei Fălciu sunt :

– Vest : Orașul  Murgeni și comuna Găgești

– Est : Republica Moldova (Orașul Cantemir)

– Nord : Comunele Berezeni și Vutcani

– Sud : Orașul Murgeni și Republica Moldova.

Modalități de acces:

Accesul în localitățile comunei se realizează prin drumul național 24 A în cazul  localităților Rânzești, Bogdănești și Fălciu sau prin drumuri comunale în cazul localităților Bozia, Odaia Bogdana și Copăceana.
De asemenea există și posibilitatea de acces feroviar prin calea ferată Bârlad-Fălciu pe teritoriul comunei existând două stații de cale ferată: Fălciu în localitatea Bogdănești și Fălciu Nord în localitatea Fălciu.
Cel mai apropiat aeroport de află la Iași la o distanță de 150 Km.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Neculai MORARU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Vaslui a Asociației Comunelor din România

2. MEMBRU în Consiliul Director Național al Asociației Comunelor din România

Date de contact: