FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Hoceni

Comună membră ACoR din 18.02.2011

Prin HCL nr. 12 din 18.02.2011 comuna Hoceni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

De mărime mijlocie, comuna Hoceni prezintă interes dovedit din punct de vedere etnografic, istoric și cultural. Atestată încă din 1461, are o istorie bogată, datorată și situării sale în bazinul Elanului, inima ținutului istoric al Falciului, inimă a Moldovei și a întregii Românii.
Comuna Hoceni a luat ființă încă din aproximativ 1770. În prezent această comuna este formată din satele: Hoceni, Oțeleni, Deleni, Tomșa, Șișcani, Barboși și Rediu. Este o comuna cu populație medie. Comuna are o infrastructură rutieră dezvoltată, puțin modernizată, un profil economic agro-silvo-pastoral, cu disponibilități pentru diversificarea activităților economice agricole și neagricole.
În toate cele 7 localități componente, principala ocupație a localnicilor a fost agricultura, pe baza resurselor de sol și vegetație – cultura plantelor (cereale, vița de vie, plante tehnice) și zootehnia, la care s-au adăugat meșteșugurile și mică industrie casnică.
Nu se poate scrie o pagină din istoria culturală și politică a României fără a-i aminti pe Dimitrie Cantemir și Alexandru Ioan Cuza. Și unul și celălalt își au originea prin părinți în zona Elanului. Dimitrie Cantemir își are rădăcinile în comuna care îi poartă numele și este vecină cu Hoceni. Iar tatăl lui Alexandru Ioan Cuza a fost statornic chiar în comuna Hoceni, localitatea Barboși.

a) HOCENI – sat reședință de comună, situat pe valea pârâului Bujorul, afluent pe dreapta pârâului Elan. Satul Hoceni a luat ființă în anul 1437 iar numele acestuia a derivat din denumirea dată unor păstori care viețuiau pe meleagurile acestea. Satul Hoceni era un sat de clăcași ce se ocupau cu păstoritul și cu agricultură. În anul 1835 era sat de iarmaroace anuale, iar în anul 1859 era târgușor. După aceea decade, deși în anul 1938 mai erau zile săptămânale de târg.

b) BARBOȘI – sat al comunei Hoceni, situat pe valea pârâului Barboși. Satul Barboși a luat ființă încă din secolul al XVII-lea când pe aceste meleaguri s-au așezat familiile Bărbosul și Crâsnici. Pe raza satului Barboși, familia domnitorului Alexandru Ioan Cuza a deținut proprietăți, și la 1864, locuitorii au fost împroprietăriți de Doamna Elena Cuza.

c) DELENI – sat al comunei Hoceni, situat pe versantul drept al pârâului Rogoaza, pe un teritoriu cu urme de locuire omenească din epoca bronzului (Cultură Noua). Satul Deleni a luat ființă în timpul domniei lui Ștefan cel Mare și poartă numele unui căpitan de oști, „Deleanu”, care pentru faptele de arme săvârșite în luptele cu turcii primește locurile actualului sat.

d) OȚELENI – sat al comunei Hoceni, situat la vest de satul Hoceni, pe versantul drept al văii pârâului Rogoaza. Documentar este atestat din timpul domnitorului Ștefan cel Mare și poartă numele unui oștean al marelui domnitor pe nume „Aga Vel Otelel”.

e) ȘIȘCANI – sat al comunei Hoceni, situat pe valea pârâului Bujorul, la nord – nord-vest de satul Hoceni. Satul Șișcani s-ar fi format din locuitorii satului „Guzari” care se află situat la circa 20 de kilometri mai la sud de actualul sat Șișcani. Satul „Guzari” nu mai există astăzi dar vatra sa mai poate fi identificată.

g) REDIU – cătun al comunei Hoceni, aproape depopulat în prezent, situat la nord-vest de satul Oțeleni. În trecut s-a numit Băgău. S-a format la începutul secolului al XIX-lea din țărani clăcași aduși de proprietari de pe alte moșii și din lucrători forestieri din satele din împrejurimi. Locuitorii acestui sat erau totodată și buni meșteșugari în lemn, ei ocupându-se de producerea a diferite obiecte din lemn: linguri, fuse etc. Tot de Rediu ține și sătuceanul vecin, numit Tăietura-Lingurari.

Hocenii pot prezenta deci o carte de vizită mult mai valoroasă decât a multor alte localități.

Comuna Hoceni, având o suprafață de 9330 ha, este formată din localitățile: Hoceni, Barboși, Deleni, Oțeleni, Șișcani, Tomșa și cătunul Rediu. Comuna este situată în partea central-estică a județului Vaslui. Reședința comunei, localitatea Hoceni, se află la 51 km depărtare de municipiul Vaslui prin localitatea Șișcani. La nord se învecinează cu comuna Crețești, la nord-est și est cu comuna Dimitrie Cantemir, la sud-sud-vest cu comuna Vutcani și la vest cu comuna Oltenești. Situată în partea central-estică a județului Vaslui, comuna Hoceni este așezată la vest de lunca Prutului, în zona dealurilor Murgene. Comuna Hoceni aparține zonei de dezvoltare rurală numită opt Elan, subzona 8b Elan Vest, se încadrează în rândul comunelor mari, cu potențial economic ridicat. Este o comună cu populație medie. Comuna are o infrastructură rutieră dezvoltată, puțin modernizată, un profil economic agro-silvo-pastoral, cu disponibilități pentru diversificarea activităților economice agricole și neagricole. Comuna Hoceni se caracterizează printr-o economie de tip agro-silvo-pastoral, cu grad mediu de dezvoltare și cu semnificație ridicată în economia zonei.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vasile ȚABĂRĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunahoceni.ro
 E-mail: hoceniprimaria@yahoo.com
 Telefon: +40 235 485 483