FILIALA JUDEȚEANĂ VASLUI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ibănești

Comună membră ACoR din 28.09.2018

Prin HCL nr. 22 din 28.09.2018 comuna Ibănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna s-a reînființat prin Decretul nr.859/17-12-2003 publicat în Monitorul Oficial nr. 913/19 decembrie 2003 .Ibănești a mai fost comună până în 1968 când a fost desființată abuziv de regimul comunist. La acea vreme comuna avea în componență și satul Ghicani care face parte in prezent din comuna Alexandru Vlahuță. Satul Mânzați este cea mai veche așezare atestată istoric. Situat la șapte kilometri de Ibănești, sat de răzeși, a primit numele cneazului Toader Mânzat, amintit in cronici de Ștefan cel Mare. Existența satului a fost menționată pentru prima dată într-un document emis pe 24 aprilie 1434. Actualmente, actul este păstrat în Arhivele Centrale de Stat din Varșovia, într-o secțiune dedicata Moldovei.

Geologia

Teritoriul comunei Ibănești aparține din punct de vedere geologic de Platforma Moldovenească. Aceasta este alcatuită dintr-un soclu puternic cutat și metamorfozat de vârsta precambiana, și o cuvertură necutată cu structură monoclinală post proterozoică. Cuvertura este alcatuită dintr-o succesiune de argile și nisipuri, având intercalate orizonturi de calcar . Cuaternarul este reprezentat prin depozitele aluviale, întâlnite in lunca râului Ibana.

Relieful

Relieful poate fi caracterizat in general drept structural si fragmentat, datorită văilor adânci și a faptului că dealurile sunt înguste. Cotele cele mai înalte sunt în cele doua culmi interfluviale aproape paralele în estul și respectiv vestul comunei numite de localnici “zări”. Celelalte dealuri sunt mai scunde, înălțimea lor fiind in raport cu distanța fața de albia râului . De o parte și de alta a râului Ibana apare aspectul de șes .Cotele cele mai înalte sunt în zona de vest a comunei .În vestul satului Mânzați sunt: Dealul Gherghești 447,8 m, Dealul Lunca 382,5 m. În vestul satului Ibănesti este o cotă de 357,8 pe Dealul Oblic. În vestul satului Puțu Olarului este o cotă de 298 m pe dealul Buciog. În estul comunei cea mai înaltă cotă este 297 metri pe dealul Pătrășcani. Peste 250 metri au dealurile Cojocăriței si dealul Bombonica.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Benone PLETEA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaibanesti.ro
 E-mail: primaria_ibanesti_vs@yahoo.com
 Telefon: +40 235 429 309